Testul IMB Pachi

 

Lucrare prezentată la Congresul de Biotehnologii din Lecce, Italia, 16.05.2014

 

Conţinutul trusei IMB PaChi1. Mediu de cultură cu IgY SPF, martor negativ
2. Mediu de cultură cu IgY-specific (pentru fiecare tulpină bacteriană în parte)
3. Mediul de cultură pentru diluţia culturii bacteriene
4. Instrucţiuni de folosire
Cultura bacteriană de 24 de ore, izolată şi caracterizată, se poate folosi ca atare sau se poate multiplica în mediul din tubul #1 (cu etichetă neagră). În acest scop, în 9,9 ml mediu de cultură se pun 0,1 ml din cultura bacteriană de testat. Suspensia bacteriană se omogenizează şi se citeşte densitatea optică la un spectofotometru cu filtru 600 nm. Densitatea optică trebuie să fie aproximativ 0,05 OD600 nm, (Foto 1).

1.Din tubul de diluţie se repartizează steril câte 2 ml de suspensie bacteriană în fiecare din cele 3 tuburi rămase în trusă. Probele se incubează la 37 °C cu agitare permanentă. Citirea rezultatelor se poate face la 4 şi 8 ore de incubaţie. Citirea finală se face la 24 ore de incubaţie. Citirea se poate face cu ochiul liber sau cu un spectofotometru cu filtru de 600 nm.

2. Inhibarea specifică a creşterii bateriilor se poate observa la 4 şi 8 ore de incubaţie la 37° C. Citirea finală se face la 24 de ore de incubaţie la 37° C. Efectul inhibitor specific al IgY-ului se poate vedea cu ochiul liber când în proba cu IgY, mediul de cultură rămâne transparent, iar în probele martor negativ şi pozitiv, mediul are o turbiditate din ce în ce mai mare, la 4, 8 şi respectiv 24 de ore.

O probă se consideră pozitivă când există o diferenţă între turbiditatea intensă din probele martor, faţă de proba care conţine IgY specific. În cazul în care densitatea optică se evaluează la un spectofotometru, proba este pozitivă când diferenţa dintre probele martor şi proba cu IgY specific este mai mare de 0,02 OD 600 nm (Foto 2 şi Foto 3).