Anticorpii moderni

 

Producţia de anticorpi la păsări şi extracţia anticorpilor specifici din gălbenuşul de ou a devenit un subiect atractiv pentru specialişti, fapt demonstrat de creşterea volumului activităţii specifice în cercetare şi a datelor din literatură cu privire la IgY.
Rezultatele studiilor in vitro şi in vivo privind imunoglobulinele (Ig) extrase din gălbenușul oului (Y) de găină (Gallus domesticus) au devenit o mare speranţă în prevenirea şi combaterea unui număr mare de boli la om.
Interesul faţă de imunoglobulinele obţinute de la găină este, în prezent, mare din cauza incidenței din ce în ce mai ridicate a tulpinilor bacteriene rezistente la antibiotice.
Literatura oferă multe informaţii cu privire la IgY:
– tehnologia de preparare a IgY, ţinând cont de mecanismul transferului anticorpilor din sânge în gălbenuş
– caracteristicile şi proprietăţile IgY versus ale IgG
– cantitatea mare de anticorpi specifici produsă pe an de o găină (20-40 g IgY în total)
– eficacitatea IgY specific în comparaţie cu IgG preparat pe iepuri, oi şi şoareci
– protocolul de imunizare
– metodologia de extracţie a IgY
– noi posibilităţi de utilizare a IgY în medicina umană şi medicina veterinară
– reducerea volumului de antibiotice folosite la om şi animale
– prepararea anticorpilor anti-venin de şarpe şi de scorpion
– intensificarea activităţii de cercetare în acest domeniu, în America de Sud, America Centrală, Statele Unite ale Americii, Canada, Australia, Japonia, China, Coreea de Sud, India, Cehia, Germania, Suedia și România
IgY se bucură de multă atenţie din partea specialiştilor datorită diferenţelor structurale faţă de IgG de la mamifere şi a reactivităţii în organismul uman. Caracteristicile care diferenţiază IgY de IgG fac din acest produs, o speranţă în medicină, IgY putând fi utilizat în mai multe domenii de activitate.
În cadrul programului de cercetare (2012-2013) al Romvac Company S.A., s-au efectuat studii cu privire la procedurile de obţinere a IgY în condiţii de laborator şi producţie.
În acelaşi timp s-au făcut experimente cu privire la purificarea IgY şi s-a studiat specificitatea acestor imunoglobuline faţă de antigenele care au fost folosite pentru imunizarea găinilor.
Produsele biologice conţinând IgY specific se prepară monovalent sau polivalent. Imunoglobulinele Y s-au obţinut faţă de tulpini bacteriene izolate din spitalele din România, multe dintre ele rezistente la antibiotice.
În anul 2013 s-a demarat un program de cercetare între Spitalul Clinic de Boli Infecțioase şi Tropicale “Victor Babeş” şi Romvac Company S.A., cu privire la studiul in vitro şi in vivo al IgY. În prima etapă s-au efectuat testări de laborator privind eficienţa IgY specific faţă de tulpini bacteriene rezistente la antibiotice izolate de la pacienţi. Rezultatele experimentelor efectuate până în prezent dovedesc că IgY specific inhibă in vitro, multiplicarea bacteriilor rezistente la antibiotice. Acest proces de inhibare se poate vedea cu ochiul liber sau se evaluează spectrofotometric.
Informaţiile recente obţinute in vitro cu privire la produsele IMUNOINSTANT faţă de tulpinile rezistente la antibiotice izolate de la pacienţii din spital, permit să se aplice programe mai eficiente de tratament la om, IgY inhibând specific, cantităţi mari de germeni patogeni, a căror acţiune este, astfel, neutralizată.
În acest scop, tratamentul trebuie să fie controlat permanent cu mijloace de laborator, iar programul, să fie monitorizat corespunzător.
Următorul obiectiv al programului de cercetare se referă la prevenirea infecţiilor intraspitaliceşti. În acest scop, produsele pe bază de IgY din gama IMUNOINSTANT pot proteja organismul pacientului pre şi post operator. Reducerea numărului de pacienţi infectaţi în spitale, folosind IgY-ul pentru prevenirea infecţiei, determină implicit şi reducerea şi numărului de surse de infecţie din spitale. Tratamentul prevenitv cu IgY se va stabili în funcţie de tulpinile izolate (tulpinile izolate şi incidenţa acestora) în ultilmii 3 ani de zile. În funcţie de numărul acestora, se va prepara un IgY-polivalent care să cuprindă imunoglobuline specifice pentru fiecare specie bacteriană în parte.
Concomitent cu programul de reducere a infecţiilor intraspitaliceşti, se pot realiza tratamente cu IMUNOINSTANT pentru infecţiile acute şi cronice cu bacterii rezistene la antibiotice.