Anticorpii moderni

 

Producţia de anticorpi la păsări şi extracţia anticorpilor specifici din gălbenuşul de ou a devenit un subiect atractiv pentru specialişti, fapt demonstrat de creşterea volumului în cercetare şi a datelor din literatură cu privire la IgY.

Rezultatele studiilor in vitro şi in vivo privind imunoglobulinele (Ig) extrase din gălbenușul oului (Y) de găină (Gallus domesticus) au devenit o mare speranţă în prevenirea şi combaterea unui număr mare de boli la om.

Interesul faţă de imunoglobulinele preparate pe găină este, în prezent, mare datorită incidenței din ce în ce mai ridicate a tulpinilor bacteriene rezistente la antibiotice. Literatura oferă multe informaţii cu privire la IgY:
– tehnologia de preparare a IgY-ului, ţinând cont de mecanismul transferului anticorpilor din sânge în gălbenuş
– caracteristicile şi proprietăţile IgY-ului versus ale IgG-ului
– cantitatea mare de anticorpi specifici produsă pe an, de o găină (20-40 g IgY în total)
– eficacitatea IgY-ului specific în comparaţie cu IgG-ul preparat pe iepuri, oi şi şoareci
– protocolul de imunizare
– metodologia de extracţie a IgY-ului
– noi posibilităţi de utilizare a IgY-ului în medicina umană şi medicina veterinară
– reducerea volumului de antibiotice folosite la om şi animale
– prepararea anticorpilor anti venin de şarpe şi de scorpion
– intensificarea activităţii de cercetare în acest domeniu, în America de Sud, America Centrală, Statele Unite ale Americii, Canada,     Australia, Japonia, China, Coreea de Sud, India, Cehia, Germania, Suedia și România

IgY-ul se bucură de multă atenţie din partea specialiştilor datorită diferenţelor structurale faţă de IgG-ul de la mamifere şi a reactivităţii în organismul uman. Caracteristicile care diferenţiază IgY-ul de IgG fac din acest produs, o speranţă în medicină, IgY-ul putând fi utilizat în mai multe domenii de activitate.

În cadrul programului de cercetare (2012-2013) al Romvac Company S.A., s-au efectuat studii cu privire la procedurile de obţinere a IgY-ului în condiţii de laborator şi producţie.

În acelaşi timp s-au făcut experimente cu privire la purificarea IgY-ului şi s-a studiat specificitatea acestor imunoglobuline faţă de antigenele care au fost folosite pentru imunizarea găinilor.

Produsele biologice conţinând IgY-ul specific se prepară monovalent sau polivalent. Imunoglobulinele Y s-au obţinut faţă de tulpini bacteriene izolate din spitalele din România, dintre care, multe tulpini bacteriene care s-au dovedit rezistente la antibiotice.

În anul 2013, pentru evaluarea IgY-ului specific, s-a realizat în cadrul Romvac, testul de inhibare a creşterii bacteriilor (IMB PaChi). Acest test este realizat pentru prima dată în lume şi el constituie un ajutor de o importanţă deosebită pentru specialiştii din medicina umană şi veterinară. Testul se foloseşte pentru confirmarea specificităţii şi eficacităţii IgY-ului specific faţă de bacteriile patogene izolate de la pacienţi. Apariția fenomenului de inhibare a multiplicării bacteriilor permite o intervenţie specifică imediată asupra pacienţilor.

În anul 2013 s-a demarat un program de cercetare între Spitalul clinic de boli infecțioase şi tropicale “Victor Babeş” şi Romvac Company S.A., cu privire la studiul in vitro şi in vivo al IgY-ului. În prima etapă s-au efectuat testări de laborator privind eficienţa IgY-ului specific faţă de tulpini bacteriene rezistente la antibiotice izolate de la pacienţi. Rezultatele experimentelor efectuate până în prezent dovedesc că IgY-urile specifice inhibă in vitro, multiplicarea bacteriilor rezistente la antibiotice. Acest proces de inhibare se poate vedea cu ochiul liber sau se evaluează spectrofotometric. Evaluările testului IMB PaChi confirmă posibilitatea controlului activităţii specifice a IgY-ului faţă de bacteriile rezistente la antibiotice izolate de la pacienţi.

Descoperirea unui test de evaluare a inhibării multiplicării bacteriene in vitro oferă posibilitatea unui tratament curativ eficace specific pentru fiecare tulpină bacteriană rezistentă la antibiotice, în parte. Această metodă permite creşterea eficienţei imunoglobulinelor din grupul IMUNOINSTANT preparate la Romvac şi controlul acestor mijloace de tratament imunologic, la om.

În funcţie de intensitatea răspunsului specific de inhibiţie a multiplicării bacteriilor, dar şi de timpul de inhibiţie in vitro, se poate stabili conduita terapeutică. În aceste condiţii, se poate efecuta un tratament cu doză unică la 24 de ore sau cu doze fracţionate la intervale diferite de timp.

Informaţiile recente obţinute in vitro cu privire la produsele IMUNOINSTANT faţă de tulpinile rezistente la antibiotice izolate de la pacienţii din spital, permit să se aplice programe mai eficiente de tratament la om, IgY-ul inhibând specific, cantităţi mari de germeni patogeni, a căror acţiune este, astfel, neutralizată.

În acest scop, tratamentul trebuie să fie controlat permanent cu mijloace de laborator, iar programul, să fie monitorizat corespunzător.

Următorul obiectiv al programului de cercetare se referă la prevenirea infecţiilor intraspitaliceşti. În acest scop, IgY-ul din grupa IMUNOINSTANT poate proteja organismul pacientului pre şi post operator. Reducerea numărului de pacienţi infectaţi în spitale, folosind IgY-ul pentru prevenirea infecţiei, reduce şi numărul de surse de infecţie din spitale. Tratamentul prevenitv cu IgY se va stabili în funcţie de tulpinile izolate (tulpinile izolate şi incidenţa acestora) în ultilmii 3 ani de zile. În funcţie de numărul acestora, se va prepara un IgY-polivalent care să cuprindă imunolgobuline specifice pentru fiecare specie bacteriană în parte.

Concomitent cu programul de reducere a infecţiilor intraspitaliceşti, se pot realiza tratamente cu IMUNOINSTANT pentru infecţiile acute şi cronice cu bacterii rezistene la antibiotice.