Ce este de făcut?

 

În raport, se precizează că multe ţări nu au sisteme sau instrumente corespunzătoare pe care să le folosească în problemele legate de rezistenţa la antibiotice. Punând pe primul loc problema prevenirii infecţiilor, OMS susține reducerea consumului de antibiotice peste tot în lume, explicând că metodele de prevenire trebuie să vizeze o igienă mai bună, accesul la apă curată, măsuri mai stricte de control a instituţiilor medicale şi vaccinările.

Scopul raportului OMS este relevarea necesității dezvoltării unor standarde de sănătate şi metode care să ajute ţările, să găsească soluţii privind rezistenţa la antibiotice. Astfel, recomandările OMS sunt:

Pentru cetăţeni: să folosească antibiotice prescrise de doctor, să le folosească toată perioada prescrisă şi să nu fracţioneze acest tratament.

Pentru personalul medical şi farmacişti: să îmbunătățească măsurile de prevenire şi control, să prescrie şi să vândă antibioticele numai când este necesar şi dacă sunt recomandate pentru infecţia în cauză.

Pentru factorii de decizie politică: să întărească controlul rezistenţei la antibiotice, să crească capacitatea laboratoarelor şi să reglementeze folosirea corectă a medicamentelor.

Pentru sectorul industrial: să stimuleze inovarea, cercetarea şi apariţia de noi mijloace şi schimburi de informaţii.

Bibliografie:

1. Robert Pursell – We’re headed towards a post-antibiotic era, World Health Organization waens. PBS News hour: May 1, 2014

2. Andrea Janus. World headed for dangerous post-antibiotic era, WHO warns la landmark report. CTV News. My Health, April 30, 2014

3. Sera Reardon. WHO warns against ‘post-antibiotic’ era. Agency recomand global system to monitor spread of resistant microbes. Nature /doi:10.1038/30 Arpil 2014.

4. WHO’s first global report on antibiotic resistance reveals serious, worldwide threat to public health. 30 April 2014/Geneva.

5. Alfonso J. Alanis. Lilly Research Laboratories, Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana. Resistance to Antibiotics: Are We in the Post-Antibiotic Era Archives of Medical Research 36 (2005) 697705

6. Maryn McKenna. CDC Threat Report: ‘We Will Soon Be in a Post-Antibiotic Era’ Superbug 09.16.2013