Romvac Company S.A., 43 de ani de experiență!

 

Romvac Company S.A. este o unitate de cercetare şi producţie modernă, dotată corespunzător nivelului de abordare ştiinţifică a cercetării în microbiologie, imunologie şi, în mod special, în prepararea şi controlul produselor biologie sub brand-ul IMUNOINSTANT.

Romvac Company S.A. are:

– certificarea SMI (Sistemul de Management Integrat), care cuprinde: Managementul Calităţii ISO 9001, Sistemul de Management al Mediului ISO 14001 şi Sistemul de Sănătate şi Securitate Ocupaţională OHSAS 18001:2004
– confirmarea încadrării în normele de bună practică de fabricaţie (G.M.P.)
– activitate de cercetare în medicina umană şi veterinară (1965-2014)
– atestarea pentru efectuarea activităţii de Cercetare Dezvoltare în domeniul Medicinei Veterinare, unitatea aflându-se în coordonarea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
– producție de biopreparate şi medicamente de uz veterinar (1970-2014)
– producţie de ouă şi păsări SPF (1965-2014)

Romvac Company S.A. are experienţă în medicina veterinară:
– avicultură (1965-2014)
– creşterea păsărilor libere de germeni patogeni specifici (SPF), (1965-2014)
– patologie aviară (boala Marek, leucozele aviare), (1965-2014)
– patologie bovină (leucoza bovină, tuberculoza), (1977-2014)

Romvac Company S.A. are experienţă în medicina umană:
– vaccin antigripal inactivat de uz uman (1970);
– imunologia cancerului la om (leucemii, limfoame, sarcoame), (1971-2007)
– studii virusologice, genetice şi epidemiologice privind HIV/SIDA, la copiii din România (1989-2007)

– producerea valvei biologice Pop de Popa (1984-1986)
– cercetare în patologia comparată (om şi animale) (1965-2014)

Romvac Company S.A. deţine 17 brevete de invenţie aplicate în producţie (1965-2014).

Din anul 2012, Romvac Company S.A. a demarat activitatea de cercetare în domeniul imunoglobulinelor aviare. În colaborare cu Spitalul clinic de boli infecţioase şi tropicale ”Dr. Victor Babeş” din Bucureşti, a abordat tema rezistenţei la antibiotice. În perioada 2012-2014, s-au preparat pentru prima dată în lume, imunoglobuline faţă de antingene obţinute din tulpini bacteriene rezistene la antibiotice. Studiile paraclinice au dovedit că se pot obţine imunoglobuline (IgY) care să acţioneze specific asupra bacteriilor patogene izolate de la pacienţii din spitale.

Romvac Company S.A. deţine produse IMUNOINSTANT condiţionate sub formă lichidă pentru adulţi şi copii, produse lichide pentru administrare nazală, granule din gălbenuş, spray şi unguent. Toate aceste produse conţin fie IgY monovalent, fie IgY polivalent, cu un amestec de 5 până la 8 imunolgobuline specifice.

Produse preparate sub formă lichidă, granule, spray şi unguent cu IgY-monospecific sau IgY-poly anti:
1. Salmonella enteritidis
2. Salmonella typhimurium
3. Klebsiella pneumoniae
4. Pseudomonas aeruginosa
5. Staphylococcus aureus
6. Acinetobacter baumannii
7. Clostridium difficile forma vegetativă
8. Clostridium difficile forma sporoidală
9. Clostridium difficile exotoxine A şi B
10. Virus rabic tulpina Flury (în curs de realizare pentru uz veterinar)
11. Virus rabic tulpina CVS (în curs de realizare pentru uz veterinar)
12. Rotavirus
13. Bacillus anthracis
14. Virusul parvovirozei (în curs de realizare pentru uz veterinar)
15. Virusul bolii Carré (în curs de realizare pentru uz veterinar)
16. Candida albicans
17. Helicobacter pylori

Păsări libere de germeni patogeni specifici (păsări SPF)

spf

Din anul 1965, Romvac creşte păsări SPF, pentru evaluări clinice, cercetare şi producţie de biopreparate.Pe aceste păsări se prepară IMUNOINSTANT care îndeplinește condiţiile administrării pentru uz extern şi intern.

Creşterea păsărilor libere de germeni patogeni specifici este asigurată folosind aer, apă şi furaje sterile, fără accesul omului în mediul lor de creştere.

Păsările SPF sunt controlate cu privire la starea de sănătare şi indemintatea referitoare la germenii patogeni specifici.

Ouăle provenite de la aceste păsări sunt folosite la prepararea vaccinurilor, diagnositic şi cercetare.

În programul pentru obţinerea, prepararea şi controlul imunoglobulinelor aviare (IgY), păsările SPF sunt cele care oferă ouă libere de germeni patogeni specifici.